سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 9

ساخت وبلاگ
چکیده : اُرد بزرگ : هر آنکه خردمندتر است اهریمن بیشتر با او نبرد می کند . در میدان جنگ او ، هزار... با عنوان : سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 9 بخوانید :

اُرد بزرگ : هر آنکه خردمندتر است  اهریمن بیشتر با او نبرد می کند . در میدان جنگ  او ، هزاران فتنه و افسون کشته شده خواهی دید .


گابريل گارسيا مارکز: اگر کسی ترا آنطور که میخواهی دوست ندارد، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد.


نیچه : اگر شما دشمن دارید ، بدی او را با خوبی پاداش ندهید ، زیرا این امر موجب شرمساری او می گردد . ولی به او وانمود کنید که او با این عمل خود برای شما خدمتی انجام داده است .


اُرد بزرگ : هنرمند و نویسنده  مزدور ، از هر کُشنده ای زیانبارتر است .


اُرد بزرگ : گفتگو با خردمندان و دانشوران ، یک گوهر و پاداش کمیاب است .


بزرگمهر  :آدمی باید از گناه بپرهیزد ، هر چه را به خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد .


اولپن : اراده محکم و متین که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار است بدهد عدالت نام دارد.


سندکا : اگر کمی چیزهای غیر لازم را بدانی بهتر از این است که هیچ ندانی .


بزرگمهر  :آسوده حال کسی است که بردبار است .


اُرد بزرگ : گفتگو با آدمیان ترسو ، خواری بدنبال دارد.


ساموئید  : اول صحت ، دوم جمال ، سوم مال و چهارم رفیق . این ها پله های نردبان سعادت است .


الکساندر گراهام بل : تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید . پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.


ارد بزرگ : گیتی ، برای آدم ، آن اندازه کوچک است ، که دمی برای کژی و ناراستی برجای نمی گذارد .


ساموئل آدامز: روي زمين خانه موقتي است و زير زمين جايگاه ابدي.


بزرگمهر  :آن که در آموختن جهد نمی کند هرگز نباید در انجمن دانایان لب به گفتار بگشاید .


شوپنهاور : اراده از آن مرد کور نیرومندی است که بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری کند.


لویی پاستور: در كارهاي دشوار نشاط بسيار وجود دارد


فردریش  نیچه :پیشداوری درباره اخلاق به این معناست که نیت اعمال را منشاء آنها می دانیم.


ارد بزرگ : گیتی همواره در حال زایش است و پویشی آرام در همه گونه های آن در حال پیدایش است .


سوفوکل : پسرها ، لنگرهای زندگی مادرانند .


لاواتر : آنکس که نتواند در حلقۀ شادی و نشاط دیگران به صورت یکی از افراد در آید ، یا مغرور است یا ریاکار و یا در قید تشریفات .


اعتصام الملک : حقیقت گفت مرا برهنه بگذارید و پیرایه بر من مبندید زیرا من هیچگاه از برهنگی خود شرمسار نیستم.


بزرگمهر  :آن که  خشم بر او چیره نشود و بر گنهکار سخت نگیرد از گزند در امان است .


گابريل گارسيا مارکز: دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند .


آلفونس دوده : زن وقتیکه دوست بدارد ، غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه ، مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد .


فردوسی خردمند :  خسروی بزرگتر ، بندگی بیشتر می خواهد .


اُرد بزرگ : هنرمند ناب ، هر روز برای خودنمایی  در برابر دیدگان توده نیست .


آلدوس هاکلی  : زندگی مانند نقش و نگارهای قالی ایرانی است که زیبا هست ولی درک معنای آن مشکل است .


ارد بزرگ : هنگام گسست و بریدن از همه چیز ، می توانی بسیاری از نداشته ها را در آغوش کشی .


آلفرد مارشال : آنگاه که همه نيک سخن می گويند، پليد انديشی عين خرد است


اُرد بزرگ : هر چه بلند پروازتر باشید تپش دلتان کمتر خواهد شد . فشار و دردهای روانیتان نیز همچنین .


ابوالعلامعری : از مردم دور باش و تنها زندگی کن ، نه به کسی ظلم کن و نه بگذار کسی به تو ظلم کند .


اُرد بزرگ : هنگام رهایی اهریمن ، هنگامه دربند شدن ماست .


اُرد بزرگ : هر یک از ما در جهانی شناوریم ، از این روی در آغاز هر دیدار، با سخنی کوتاه ازآنکه پیش رویمان است بپرسیم آیا می تواند دمی اندیشه اش را به ما بسپارد ؟ .


امیل فاگو : پرسیدم دوست بهتر است یا برادر ؟ گفت دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می کند .


فردوسی خردمند :  کسی که بر جایگاه خویش منم زد بخت از وی روی بر خواهد تافت


اُرد بزرگ : هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند سد پیشرفت ما شود .


اریل وینسون : دانش پزشکی در عرض چند سال گذشته چنان پیشرفت حیرت انگیزی کرده است که امروز برای یک پزشک غیر ممکن است در بیمار خود عضو سالم پیدا کند .


ارد بزرگ : هر پیوستنی ، آگاهی  و میوه ای نو به ارمغان می آورد .


ارد بزرگ : همیشه بدنبال سرنوشتی بهتر باش ، و اگر آن دانش است هر آنچه در این مسیر رنج ببری ارزشش را دارد.


ارنست رنان : سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست .

...
نویسنده : مهسا بازدید : 18 تاريخ : شنبه 13 ساعت: :