سخنان زیبا

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

آرشیو مطالب

امکانات وب

ای قبهٔ گردندهٔ بی‌روزن خضرا

با قامت فرتوتی و با قوت برنا

فرزند توایم ای فلک، ای مادر بدمهر

ای مادر ما چونکه همی کین کشی از ما؟

فرزند تو این تیره تن خامش خاکی است

پاکیزه خرد نیست نه این جوهر گویا

تن خانهٔ این گوهر والای شریف است

تو مادر این خانهٔ این گوهر والا

چون کار خود امروز در این خانه بسازم

مفرد بروم، خانه سپارم به تو فردا

زندان تو آمد پسرا این تن و، زندان

زیبا نشود گرچه بپوشیش به دیبا

دیبای سخن پوش به جان بر، که تو را جان

هرگز نشود ای پسر از دیبا زیبا

این بند نبینی که خداوند نهاده‌است

بر ما که نبیندش مگر خاطر بینا؟

در بند مدارا کن و دربند میان را

در بند مکن خیره طلب ملکت دارا

گر تو به مدارا کنی آهنگ بیابی

بهتر بسی از ملکت دارا به مدارا

به شکیب ازیرا که همی دست نیابد

بر آرزوی خویش مگر مرد شکیبا

ورت آرزوی لذت حسی بشتابد

پیش آر ز فرقان سخن آدم و حوا

آزار مگیر از کس و بر خیره میازار

کس را مگر از روی مکافات مساوا

پر کینه مباش از همگان دایم چون خار

نه نیز به یکباره زبون باش چو خرما

کز گند فتاده است به چاه اندر سرگین

وز بوی چنان سوخته شد عود مطرا

با هر کس منشین و مبر از همگان نیز

بر راه خرد رو، نه مگس باش نه عنقا

چون یار موافق نبود تنها بهتر

تنها به صد بار چو با نادان همتا

خورشید که تنهاست ازان نیست برو ننگ

بهتر ز ثریاست که هفت است ثریا

از بیشی و کمی جهان تنگ مکن دل

با دهر مدارا کن و با خلق مواسا

احوال جهان گذرنده گذرنده است

سرما ز پس گرما سرا پس ضرا

ناجسته به آن چیز که او با تو نماند

بشنو سخن خوب و مکن کار به صفرا

در خاک چه زر ماند و چه سنگ و، تو را گور

چه زیر کریجی و چه در خانهٔ خضرا

با آنکه برآورد به صنعا در غمدان

بنگر که نمانده است نه غمدان و نه صنعا

دیوی است جهان صعب و فریبنده مر او را

هشیار و خردمند نجسته است همانا

گر هیچ خرد داری و هشیاری و بیدار

چون مست مرو بر اثر او به تمنا

آبی است جهان تیره و بس ژرف، بدو در

زنهار که تیره نکنی جان مصفا

جانت به سخن پاک شود زانکه خردمند

از راه سخن بر شود از چاه به جوزا

فخرت به سخن باید ازیرا که بدو کرد

فخر آنکه نماند از پس او ناقهٔ عضبا

زنده به سخن باید گشتنت ازیراک

مرده به سخن زنده همی کرد مسیحا

پیدا به سخن باید ماندن که نمانده‌است

در عالم کس بی سخن پیدا، پیدا

آن به که نگوئی چو ندانی سخن ایراک

ناگفته سخن به بود از گفتهٔ رسوا

چون تیر سخن راست کن آنگاه بگویش

بیهوده مگو، چوب مپرتاب ز پهنا

نیکو به سخن شو نه بدین صورت ازیراک

والا به سخن گردد مردم نه به بالا

بادام به از بید و سپیدار به بار است

هرچند فزون کرد سپیدار درازا

بیدار چو شیداست به دیدار، ولیکن

پیدا به سخن گردد بیدار ز شیدا

دریای سخن‌ها سخن خوب خدای است

پر گوهر با قیمت و پر لؤلؤ لالا

شور است چو دریا به مثل صورت تنزیل

تاویل چو لؤلؤست سوی مردم دانا

اندر بن دریاست همه گوهر و لؤلؤ

غواص طلب کن، چه دوی بر لب دریا؟

اندر بن شوراب ز بهر چه نهاده است

چندین گهر و للوء، دارندهٔ دنیا؟

از بهر پیمبر که بدین صنع ورا گفت:

«تاویل به دانا ده و تنزیل به غوغا»

غواص تو را جز گل و شورابه نداده‌است

زیرا که ندیده است ز تو جز که معادا

معنی طلب از ظاهر تنزیل چو مردم

خرسند مشو همچو خر از قول به آوا

قندیل فروزی به شب قدر به مسجد

مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا

قندیل میفروز بیاموز که قندیل

بیرون نبرد از دل بر جهل تو ظلما

در زهد نه‌ای بینا لیکن به طمع در

برخوانی در چاه به شب خط معما

گر مار نه‌ای دایم از بهر چرایند

مؤمن ز تو ناایمن و ترسان ز تو ترسا

مخرام و مشو خرم از اقبال زمانه

زیرا که نشد وقف تو این کرهٔ غبرا

آسیمه بسی کرد فلک بی‌خردان را

و آشفته بسی گشت بدو کار مهیا

دارا که هزاران خدم و خیل و حشم داشت

بگذاشت همه پاک و بشد خود تن تنها

بازی است رباینده زمانه که نیابند

زو خلق رها هیچ نه مولی و نه مولا

روزی است از آن پس که در آن روز نیابد

خلق از حکم عدل نه ملجا و نه منجا

آن روز بیابند همه خلق مکافات

هم ظالم و هم عادل بی‌هیچ محابا

آن روز در آن هول و فزع بر سر آن جمع

پیش شهدا دست من و دامن زهرا

تا داد من از دشمن اولاد پیمبر

بدهد به تمام ایزد دادار تعالی

ناصرخسرو
 

حکيم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ويکيپديا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکيم ارد بزرگ کيست ؟ ، درباره ارد بزرگ


مردان و زنان کهن ، در راه رسيدن به آرمان بزرگ ، يک آن هم نمي ايستند . حکيم ارد بزرگ (فيلسوف و انديشمند ايراني)


نگاه مردان و زنان کهن ايستا نيست ، آنها دوران هاي آينده را نيز ، به خوبي مي بينند . حکيم ارد بزرگ (فيلسوف و انديشمند ايراني)


مردان و زنان کهن ، با مهر ، همه زندگي خويش را به ديگران مي بخشند . حکيم ارد بزرگ (فيلسوف و انديشمند ايراني)


 روزي که ميهن و کشور خويش را از ياد ببريم ، امنيت خويش را از دست داده ايم .  حکيم ارد بزرگ (فيلسوف و انديشمند ايراني)


ميهن دوستان ناب ، آناني هستند که براي آبادي و حفظ آزادي آن ، کوشش مي کنند . حکيم ارد بزرگ (فيلسوف و انديشمند ايراني)


هيچ گاه هماورد خويش را کوچک مپندار ، چون او بهترين دوست و انگيزه پيشرفت و پويش است . حکيم ارد بزرگ (فيلسوف و انديشمند ايراني)

 

 

حکيم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ويکيپديا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکيم ارد بزرگ کيست ؟ ، درباره ارد بزرگ

 

اندرز جوان بايد کوتاه ، تازه و داستان وار باشد .  حکيم ارد بزرگ (فيلسوف و انديشمند ايراني)


فراموش نشدني ترين آموخته ها ، آنهايي است ، که اندوهي فراوان براي بدست آوردنشان کشيده ايم .  حکيم ارد بزرگ (فيلسوف و انديشمند ايراني)


پند و اندرزهاي پيران ، آخرين تيرهاي آن ها ، براي ادامه زندگي ، در دودمانهاي آينده و پسين است . حکيم ارد بزرگ (فيلسوف و انديشمند ايراني)


سخن مهر آميز و دلگرم کننده ، مي تواند از فانوس کوچک ، ستاره بسازد . حکيم ارد بزرگ (فيلسوف و انديشمند ايراني)


ميهن دوستان ، آبادگرند نه کشتارگر ... حکيم ارد بزرگ (فيلسوف و انديشمند ايراني)

 

 

نویسنده : مهسا بازدید : 103 تاريخ : دوشنبه 4 خرداد 1394 ساعت: 2:24
برچسب‌ها : اندیشمند, جملات, جملات بزرگان, جملات به یاد ماندنی, جملات حکیمانه, جملات زیبا, جملات زیبای بزرگان, جملات قصار, جملات قصار بزرگان, جمله, جمله زیبا, جمله قشنگ, جمله های بزرگان, جمله های حکیمانه, جمله های زیبا, جمله های قشنگ, جمله های قصار, حکیمان, درباره سخن بزرگان, سخن بزرگان, سخنان بزرگان, سخنان بزرگان سخنان حکیمانه, سخنان حكیمانه, سخنان زیبا, سخنان مشاهیر, عشق, فلسفه, فیلسوف, قصار, مشاهیر, نکات زندگی, نکته, نکته های زندگی , گفتار بزرگان, گفتار حکیمان, گفتار حکیمانه, گفتار مشاهیر, گفته, گفته های اندیشمندانه, گفته های بزرگان, گفته های عبرت آمیز, گفته های مشاهیر, گفته های پند آمیز , اس ام اس فلسفی سنگین , اس ام اس و جملات مفهومی , استاتوس فلسفی , پیامک جدید فلسفی , اس ام اس جدید فلسفی , گلچین اس ام اس فلسفی و گزیده سخنان زیبا از بزرگان , جملات پند آموز و اس ام اس های حکیمانه , جملات حکیمانه ، استاتوس های مفهومی و آموزنده , اس ام اس فلسفی و سخنان قصار , اس ام اس فلسفی و حکیمانه , اس ام اس حکیمانه و فاز سنگین , اس ام اس فلسفی دی , اس ام اس حکیمانه جدید , اس ام اس حکیمانه و اموزنده حکیم ارد بزرگ , اس ام اس حکیمانه ,

 

من هفتصد بار اشتباه نكردم. من يك بار اشتباه نكردم من زماني موفق شدم كه هفتصد راهي را كه موفقيت آميز نبود اصلاح كردم. هر گاه راهي را كه عمل نمي كرد حذف كردم راهي را پيدا كردم كه كار مي كرد . توماس اديسون


ساده باش ، آهوي دشت زندگي ، خيلي زود با نيرنگ مي ميرد . حکيم ارد بزرگ


اختلاف نظر وقتي خوشايند مي گردد که دو طرف به منظور کشف حقيقت ، دوستانه به جر و بحث بپردازند . مناظره وقتي شکنجه آور است که يک طرف سعي کند به زور حرف خود را به کرسي بنشاند . ف – و – رابرتن


بزرگان ، تخم مهر و آزادي مي پراکنند . حکيم ارد بزرگ


آرزو ريشه حيات ماست . اگرچه اي ريشه حيات ما را به تدريج مي سوزاند . ولي همين ريشه مايه زندگي است . نيچه


اگر خوب دقت كنيد موضوع راز قدرت نيات ما تنها بايد چشمهايمان راخوب با كنيم و نگاه كنيم مي توانيد مصداق قانون جاذبه را ببينيد بيشتر ازبيمار حرف مي زند خودش بيمار است بيشتر از ثروت حرف مي زند ثروتمند است درواقع تمام چيزهايي شما تجربه مي كنيد . جان دمارتيني


مردمي که ، نام نامداران و اساطير خويش را پاک مي کنند ، فرزندانشان را بي پناه ساخته اند ، فرزندان چنين دودماني به نامداران کشورهاي ديگر دل خواهند بست . حکيم ارد بزرگ


هر اقدام بزرگي ابتدا محال به نظر مي رسد . کارلايل


ايده ها الگوهاي ازلي اي هستند که در قلمرو ذاتها يا هستي هاي حقيقي وجود دارند که آدميان تنها هنگامي که خود را از توجه به جزئيات ، در اينجا و اکنون (مکان و زمان) فارغ سازند وارد آن قلمرو مي شوند . شوپنهاور


بيچاره مردمي که قهرمان ندارند . حکيم ارد بزرگ

نویسنده : مهسا بازدید : 94 تاريخ : يکشنبه 3 خرداد 1394 ساعت: 2:29
برچسب‌ها : درباره سخن بزرگان, رابرت آ. هاينلين, سخن بزرگان, سخنان بزرگان, سخنان بزرگان سخنان حکيمانه, سخنان حكيمانه, سخنان زيبا, سخنان مشاهير, عباس مخبر, عشق, فلسفه, فيلسوف, قصار, مشاهير,


هر گاه خبر هاي بد را به عنوان يك نياز به تغيير و نه يك خبر منفي پذيرفتيد شما از آن شكست نخورده ايد بلكه از آن چيزهاي تازه آموخته ايد . بيل گيتس


بايد راهي جست در تاريکي شبهاي عصيان زده سرزمينم هميشه به دنبال نوري بودم نوري براي رهايي سرزمينم از چنگال اجنبيان ، چه بلاي دهشتناکي است که ببيني همه جان و مال و ناموست در اختيار اجنبي قرار گرفته و دستانت بسته است نمي تواني کاري کني اما همه وجودت براي رهايي در تکاپوست تو مي تواني اين تنها نيروي است که از اعماق و جودت فرياد مي زند تو مي تواني جراحت ها را التيام بخشي و اينگونه بود که پا بر رکاب اسب نهادم به اميد سرفرازي ملتي بزرگ . نادر شاه افشار


پاکترين آدم هم ، دشمنان بسيار دارد . حکيم ارد بزرگ


خط مستقيم نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقيات هم کوتاهترين راه است . راحل


انسان فرزند کار و زحمت خويش است . داروين


براي ربودن دل آدميان ، بر هم پيشي گيريم که اين زيباترين آورد زندگيست . حکيم ارد بزرگ


شجاعت حقيقي ،موفق شدن بر شدايد زندگي است . ناپلئون


آنچه هستيد شما را بهتر معرفي مي کنيد تا آنچه مي گوييد. بزرگمهر حکيم


زندگي ، از بودن آغاز و تا شدن ، پي گرفته مي شود . حکيم ارد بزرگ


انسان فرزند کار و زحمت خويش است . داروين


بخشندگي،انتشار بوي خوش بنفشه بر ته کفشي است که لگدمالش کرده است . مارک تواين


دودماني که بزرگانش خوار شده اند ، پيکره بي جانيست که خوراک پليدان مي شود . حکيم ارد بزرگ


از اشتباهات خود شرمنده نشويد و آن را جرم ندانيد . كنفسيوس


در حقيقت موفقيت حاصل يك درصد كار است كه خود از 99 در صد خطا حاصل شده است . سوشيرو هوندا


بزرگي ، بي مهر و دوستي بدست نمي آيد . حکيم ارد بزرگ


رهنمومد هاي مشخص بطلبيد تا کامياب گرديد . اسکاول شين


چه غصه هايي بخاطر اتفاقات بدي که هرگز در زندگي ام پيش نيامد خوردم . ميکل آنژ


مردان کهن ، مرزداران و پيشاهنگان ، شرف و امنيت هستند . حکيم ارد بزرگ


هرگز نمي توان با آدمهاي کوچک کارهاي بزرگ انجام داد . سيسرون


با داشتن اراده قوي مالک همه چيز هستيد . گوته


آزاديخواهان ، شايسته ترين اساطير هر سرزمين هستند . حکيم ارد بزرگ


اراده قويست که به همه قواي ديگر حکمراني مي کند . بشرطيکه ما آنرا با قوه عقل هموار سازيم . دوفون

 

نویسنده : مهسا بازدید : 79 تاريخ : يکشنبه 3 خرداد 1394 ساعت: 2:18
برچسب‌ها : انديشمند, جملات, جملات بزرگان, جملات به ياد ماندني, جملات حکيمانه, جملات زيبا, جملات زيباي بزرگان, جملات قصار, جملات قصار بزرگان, جمله, جمله زيبا, جمله قشنگ, جمله هاي بزرگان, جمله هاي حکيمانه, جمله هاي زيبا, جمله هاي قشنگ, جمله هاي قصار, حکيمان,

 

بی باکی گله ، در بیداری چوپان است . حکیم ارد بزرگ


از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید. كنفسیوس


اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویی . ژوبر


اگر دشمن خطرناکی داری ، بجای پنهان شدن ، بکوش همگان را از گرفتاری خویش ، با خبر و آگاه سازی . حکیم ارد بزرگ


آرامش مدام نیز کسل کننده است. گاهی طوفان هم لازم است . فردریش نیچه


فقط به ندای کودک درون خویش گوش بسپار نه هیچ ...... کریستیان بوبن


اگر خاطره شیرینی برای خود نسازیم ، یاد خاطرات غمناک گذشته ، روان ما را از پا در خواهد آورد . حکیم ارد بزرگ


سعادت دیگران بخش مهمی از خوشیختی ماست . رنان


با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی . ژرژهربرت


خود کامگان ، در ژرفنای وجود خویش گم می شوند . حکیم ارد بزرگ


کوههای عظیم پر از چشمه اند و قلبهای بزرگ پر از اشک . ژوزف رو

 

نویسنده : مهسا بازدید : 79 تاريخ : پنجشنبه 31 ارديبهشت 1394 ساعت: 22:25
برچسب‌ها : گلچين اس ام اس فلسفي و گزيده سخنان زيبا از بزرگان , جملات پند آموز و اس ام اس هاي حکيمانه , جملات حکيمانه ، استاتوس هاي مفهومي و آموزنده,

 

سخن برآزندگان ، آهنگ خیزش بیشتر است . حکیم ارد بزرگ


در وجود مردم دنبال عیب نگرد که رسوایشان کنی وخودت را بی اعتماد . سعدی


ادب ، خوش رفتاری و ستایش ، تنها برای مراوده با بیگانگان نیست ، بیش از همه ، نزدیکان خویش را ستایش کنیم . حکیم ارد بزرگ


زمانیكههمسرمبا مناست، حاضر نیستمفقر و تنگدستیخود را با تمولمعاوضهكنمو او را از دستبدهم . بوستر


انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است. منتسكیو


آنکه ایراد می گیرد و راه درست را نشان نمی دهد ، یاوه گویی بیش نیست . حکیم ارد بزرگ


مشكلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر. پرمودا باترا


كسی كه از هیچ چیز كوچكی خوشحال نمی شود ، هیچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپیكور

 

نویسنده : مهسا بازدید : 43 تاريخ : پنجشنبه 31 ارديبهشت 1394 ساعت: 22:24
برچسب‌ها : گفته هاي بزرگان, گفته هاي عبرت آميز, گفته هاي مشاهير, گفته هاي پند آميز , اس ام اس فلسفي سنگين , اس ام اس و جملات مفهومي , استاتوس فلسفي , پيامک جديد فلسفي , اس ام اس جديد فلسفي,


به شکوه و اعجاز هستی و جهان پیرامون خود نگاهی بیاندازید. همه جا را غرق در زیبایی خواهید دید. این زیبایی ها عشق درون شما را صدا می زنند و فرا می خوانند . شکوه و جلال جهان هستی را نظاره کنید و شکوه و جلال خود را به یاد آورید . هرگاه به خود اجازه دهید تا هستی و آفرینش را با تمامی شکوه و عظمت آن حقیقتا نظاره کنید، آن گاه به قطعیت اقتدار ، زیبایی و عشق و شور زندگی در خودتان پی خواهید برد زیرا شما نیز بخشی از همین شکوه و عظمت هستید. گویی آفریدگار هستی به شما می گوید : من تو را دوست دارم . من عاشق تو هستم . به همین دلیل این همه زیبایی ها را برای تو آفریده ام . باربارا دی آنجلیس


مرا اندکی دوست بدار ولی طولانی . کریستوف مارلو


سیاستمداران نیک ، دست نشانده پلید ندارند . حکیم ارد بزرگ


اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند . زکریای رازی


ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم . شوپنهاور


پول و سرمایه ، در سرزمین ناآرام ، جایی ندارد . حکیم ارد بزرگ


هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است . گوته


همه زیبایی های بی پیرایه ازعشق سرچشمه می گیرند،اماعشق از چه چیز سرچشمه می گیرد؟ عشق از جنس چیست ؟ این فرا طبیعی از کدامین طبیعت جاری شده است؟ زیبایی زاده ی عشق است. عشق زاده ی توجه و اعتناست ، توجه ای ساده به ساده ها . توجه ای متواضعانه به هر آنچه که متواضع و بی پیرایه است . توجه ای زنده به همه ی زندگی ها . بوبن


رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد . حکیم ارد بزرگ


با تقوی و خوبی میتوان سعادت آفرید . زنون


برای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد . پلوتارک

 

نویسنده : مهسا بازدید : 41 تاريخ : پنجشنبه 31 ارديبهشت 1394 ساعت: 22:19
برچسب‌ها : گفتار بزرگان, گفتار حکيمان, گفتار حکيمانه, گفتار مشاهير, گفته, گفته هاي انديشمندانه,

 

شخص باید لایق ستایش باشد ولی از آن بگریزد . فنلون


انسان چیزی است که بر او چیره می باید شد . فردریش نیچه


مردمداری ، بهترین خوی یک سیاستمدار است . حکیم ارد بزرگ


انسان نمی تواند از غرایز خود فرار کند ، وقتی از خطر جانی دور شود دوباره به غرایزش برمی گردد . فردریش نیچه


اشخاصی كه بدبختانه به لذات شدید و حاد خو گرفته اند دیگر از لذات معتدل حظ نمیبرند و همواره با اضطراب دنبال شادی و نشاط میگردند . فنلون


در کشور ، همه یک نام دارند و آن "هم میهن" است ، چیزی به نام بومیان گوناگون در درون یک سرزمین ، پذیرفته نیست . حکیم ارد بزرگ


مردمی که سیاستمداران نیک خود را ، در برابر یورش بیگانگان تنها می گذارند ، شایسته بردگی هستند . حکیم ارد بزرگ


بخیل برای ثروت خود نگهبان است و برای ارث انباردار . بزرگمهر حکیم


مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین می برد . دیل کارنگی


برای رسیدن به بلندای بخشندگی ، باید از آز وجود خویش بگذری . حکیم ارد بزرگ

نویسنده : مهسا بازدید : 36 تاريخ : پنجشنبه 31 ارديبهشت 1394 ساعت: 22:18
برچسب‌ها : سخنان زيبا, سخنان مشاهير, عباس مخبر, عشق, فلسفه, فيلسوف, قصار, مشاهير, نوشته هاي هادي پاکزاد, نکات زندگي, نکته, نکته هاي زندگي,

 

سربر گریبان فرو بر، از دل خویش بپرس آنچه را كه مى داند. شكسپیر


بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانوهایت زندگی كنی. رودی


خموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه ای دشمنی است . حکیم ارد بزرگ


قطعاً خاك و كود لازم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاك است و نه كود پونگ


هیچ كس به خرد غایى نرسد، مگر آن را در خود جست وجو كند. اینشتین


مهربانی ، هدیه پاک گیتی در درون همه ما آدم هاست . حکیم ارد بزرگ


تاریخ حقیقتى است كه سرانجام به افسانه و افسانه دروغى است كه سرانجام به تاریخ مى پیوندد. جین كاكتیو


ابله همیشه دنبال ابله بزرگتر می گردد که او را تحسین کند . بوالو


از نامهربانان دوری کنید تا از آتش خشم و کین آنها در امان مانید . حکیم ارد بزرگ


از شاعر نخواهید خودش را شرح دهد، نمى تواند. افلاطون


ما همان میشویم كه تمام روز به آن می اندیشیم. نایتینگل


آنکه همیشه لبخندی بر لب دارد ، شادی را به همگان هدیه می دهد . حکیم ارد بزرگ


هیچ چیز نمی تواند بر عشق حكومت كند، بلكه این عشق است كه حاكم بر همه چیز است. لافونتن


یك زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد . ژاک دوال


خوشبختی كیفیت ذهنی است كه اندیشه از آن لذت میبرد. ماكسول مالتز


سیاستمدار ناتوان ، کارش هرز نیروهاست . حکیم ارد بزرگ


تواضع بیجا ، آخرین حد تکبر است. لابرویر


برای شب پیری در روز جوانی باید چراغی تهیه کرد . بلو تارک


حکمت درختی است که ریشه آن در قلب است و میوه آن در زبان . بطلمیوس

 

نویسنده : مهسا بازدید : 45 تاريخ : پنجشنبه 31 ارديبهشت 1394 ساعت: 22:17
برچسب‌ها : جمله هاي قصار, حکيمان, درباره سخن بزرگان, رابرت آ. هاينلين, سخن بزرگان, سخنان بزرگان, سخنان بزرگان سخنان حکيمانه, سخنان حكيمانه,


مهمترین قانون و هنجار گیتی ، مهربانیست . حکیم ارد بزرگ


گویند بهشت است همان راحت جاوید جایی كه به داغی نتپد دل، چه مقام است . بیدل


راز خوشبختی در این است كه كاری را كه مجبور به انجام آن هستید دوست بدارید . هاكسلی


سخت ترین پرسش ها ، هم اساسی ساده دارند . حکیم ارد بزرگ


مادر جلوه حق است رضایت خداست باید خدا را راضی نگاه داشت. اناتول فرانس


همین قدر که برای بدست آوردن آرزوئی اراده کنیم ، یک گام بلند در راه نیل بدان برداشته ایم . سی فوستر


زمین به ما می گوید : گهواره شادیتان خواهم بود ، اگر دوستم باشید . حکیم ارد بزرگ


اگر میخواهی خوشبخت باشی جز آنکه برایت مهیاست آرزو نکن . لارو شفوکو


تنها راه نجات یک سرزمین ، آگاه نمودن توده مردم است . حکیم ارد بزرگ


اگر به جای اسلحه با معلم به جنگ دنیا می رفتیم ، همه دشمنان نابود می شدند . بیسمارک


تاریخ تكرار بى پایان خطاهاى زندگى است. لورنس دورل

 

نویسنده : مهسا بازدید : 25 تاريخ : پنجشنبه 31 ارديبهشت 1394 ساعت: 22:16
برچسب‌ها : جملات قصار, جملات قصار بزرگان, جمله, جمله زيبا, جمله قشنگ, جمله هاي بزرگان, جمله هاي حکيمانه, جمله هاي زيبا, جمله هاي قشنگ,


خودستایی مایل است که بوسیله شما اعتماد به خود را بیاموزد . وی از نگاههای شما تغذیه می کند و در دستهای شما تعریف و تمجید نسبت به خود را می بلعد . نیچه


هیچ دری به روی مهربانان ، بسته نخواهد بود . حکیم ارد بزرگ


دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند . مارکز


عشق یگانه منبع نیرو و قدرت شماست . باربارا دی آنجلیس


ویرایش فرهنگ نادرست ، برای یک سرزمین ، بسیار مهم است ، خوشبختانه اینترنت و رسانه ها به این چرخه ، تندی بخشیده اند . حکیم ارد بزرگ


قانون احتمالات یادت نره ، بلاخره یک نفر خواهد گفت بله . آنتونی رابینز


شما این توان را دارید که زندگانی ای سرشار از عشق و رضایت بیافرینید . باربارا دی آنجلیس


اگر فکر می کنید که موفق می شوید یا شکست می خورید،در هر دو صورت درست فکر کرده اید.آنتونی رابینز


اینترنت ، اندیشه و دودمان ما را ، به آیندگان گره خواهد زد ، از این پس ، دیگر گذشته برای آیندگان ، تیره و تار نخواهد بود ، اندیشه ما ، سپیده دم پیدایش فصلی نو ، از تاریخ بشری است . حکیم ارد بزرگ


وقتی انسان آرامش را در خود نیابد ، جستجوی آن در جای دیگر کار بیهوده ای است.لارو شفوکو


شكست نتیجه خودداری از انجام عملی ( مثلاٌ زدن یك تلفن ، رفتن یك كیلومتر راه یا اظهار عشق و محبت) است. آنتونی رابینز


بزرگترین سعادت فرار از فلاكت است. الیوت

نویسنده : مهسا بازدید : 37 تاريخ : پنجشنبه 31 ارديبهشت 1394 ساعت: 22:14
برچسب‌ها : انديشمند, جملات, جملات بزرگان, جملات به ياد ماندني, جملات حکيمانه, جملات زيبا, جملات زيباي بزرگان,

پر مخاطب ها

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :