حکيم ارد بزرگ *بيچاره مردمي که قهرمان ندارند .*

ساخت وبلاگ
چکیده : من هفتصد بار اشتباه نكردم. من يك بار اشتباه نكردم من زماني موفق شدم كه هفتصد راهي را كه مو... با عنوان : حکيم ارد بزرگ *بيچاره مردمي که قهرمان ندارند .* بخوانید :

 

من هفتصد بار اشتباه نكردم. من يك بار اشتباه نكردم من زماني موفق شدم كه هفتصد راهي را كه موفقيت آميز نبود اصلاح كردم. هر گاه راهي را كه عمل نمي كرد حذف كردم راهي را پيدا كردم كه كار مي كرد . توماس اديسون


ساده باش ، آهوي دشت زندگي ، خيلي زود با نيرنگ مي ميرد . حکيم ارد بزرگ


اختلاف نظر وقتي خوشايند مي گردد که دو طرف به منظور کشف حقيقت ، دوستانه به جر و بحث بپردازند . مناظره وقتي شکنجه آور است که يک طرف سعي کند به زور حرف خود را به کرسي بنشاند . ف – و – رابرتن


بزرگان ، تخم مهر و آزادي مي پراکنند . حکيم ارد بزرگ


آرزو ريشه حيات ماست . اگرچه اي ريشه حيات ما را به تدريج مي سوزاند . ولي همين ريشه مايه زندگي است . نيچه


اگر خوب دقت كنيد موضوع راز قدرت نيات ما تنها بايد چشمهايمان راخوب با كنيم و نگاه كنيم مي توانيد مصداق قانون جاذبه را ببينيد بيشتر ازبيمار حرف مي زند خودش بيمار است بيشتر از ثروت حرف مي زند ثروتمند است درواقع تمام چيزهايي شما تجربه مي كنيد . جان دمارتيني


مردمي که ، نام نامداران و اساطير خويش را پاک مي کنند ، فرزندانشان را بي پناه ساخته اند ، فرزندان چنين دودماني به نامداران کشورهاي ديگر دل خواهند بست . حکيم ارد بزرگ


هر اقدام بزرگي ابتدا محال به نظر مي رسد . کارلايل


ايده ها الگوهاي ازلي اي هستند که در قلمرو ذاتها يا هستي هاي حقيقي وجود دارند که آدميان تنها هنگامي که خود را از توجه به جزئيات ، در اينجا و اکنون (مکان و زمان) فارغ سازند وارد آن قلمرو مي شوند . شوپنهاور


بيچاره مردمي که قهرمان ندارند . حکيم ارد بزرگ

درباره سخن بزرگان, رابرت آ. هاينلين, سخن بزرگان, سخنان بزرگان, سخنان بزرگان سخنان حکيمانه, سخنان حكيمانه, سخنان زيبا, سخنان مشاهير, عباس مخبر, عشق, فلسفه, فيلسوف, قصار, مشاهير,...
نویسنده : مهسا بازدید : 100 تاريخ : يکشنبه 3 خرداد 1394 ساعت: 2:29