حکیم ارد بزرگ : برای رسیدن به بلندای بخشندگی ، باید از آز وجود خویش بگذری .

ساخت وبلاگ
چکیده : شخص باید لایق ستایش باشد ولی از آن بگریزد . فنلون انسان چیزی است که بر او چیره می بای... با عنوان : حکیم ارد بزرگ : برای رسیدن به بلندای بخشندگی ، باید از آز وجود خویش بگذری . بخوانید :

 

شخص باید لایق ستایش باشد ولی از آن بگریزد . فنلون


انسان چیزی است که بر او چیره می باید شد . فردریش نیچه


مردمداری ، بهترین خوی یک سیاستمدار است . حکیم ارد بزرگ


انسان نمی تواند از غرایز خود فرار کند ، وقتی از خطر جانی دور شود دوباره به غرایزش برمی گردد . فردریش نیچه


اشخاصی كه بدبختانه به لذات شدید و حاد خو گرفته اند دیگر از لذات معتدل حظ نمیبرند و همواره با اضطراب دنبال شادی و نشاط میگردند . فنلون


در کشور ، همه یک نام دارند و آن "هم میهن" است ، چیزی به نام بومیان گوناگون در درون یک سرزمین ، پذیرفته نیست . حکیم ارد بزرگ


مردمی که سیاستمداران نیک خود را ، در برابر یورش بیگانگان تنها می گذارند ، شایسته بردگی هستند . حکیم ارد بزرگ


بخیل برای ثروت خود نگهبان است و برای ارث انباردار . بزرگمهر حکیم


مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین می برد . دیل کارنگی


برای رسیدن به بلندای بخشندگی ، باید از آز وجود خویش بگذری . حکیم ارد بزرگ

سخنان زيبا, سخنان مشاهير, عباس مخبر, عشق, فلسفه, فيلسوف, قصار, مشاهير, نوشته هاي هادي پاکزاد, نکات زندگي, نکته, نکته هاي زندگي,...
نویسنده : مهسا بازدید : 41 تاريخ : پنجشنبه 31 ارديبهشت 1394 ساعت: 22:18