سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 11

ساخت وبلاگ
چکیده : مارکوس آنا : برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود ، کاری ، زنی ، آرمانی و ... روسکین : سر... با عنوان : سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 11 بخوانید :
 

مارکوس آنا : برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود ، کاری ، زنی ، آرمانی و ...


روسکین : سرانجام کشف شد که صاحب بیمارترین افکار و خشن ترین قلبها مردانی هستند که زود به زود عاشق می شوند.


اُرد بزرگ : لاله های آزاد دشت ، زندگی کوتاه  و نقشی ماندگار در پهنه اندیشه ما دارند .


محمد مسعود : هنوز خنجر خون آلود قاتلی پهلوی مقتولش نیامده که پنجۀ ثالثی گلویش را می فشارد .


فردوسی خردمند :  گوش شنونده  همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است .  


راسل ايکاف : از آنجايي که مي توانيم آينده را کنترل کنيم نبايد آن را پيش بيني نماييم ( درست همانطوري که هواي درون خانه را پيش بيني نمي کنيم زيرا آن را کنترل مي کنيم).تا آنجايي که مي توانيم به تغييراتي که نه برآنها کنترل داريم نه انتظارشان را داريم (مثل راندن اتومبيل) واکنش فوري و موثر نشان دهيم ، به پيش بيني آن نيازمند نيستيم.هرچه بيشتر بتوانيم خود را با چيزي که کنترلي بر آن نداريم سازگار کنيم ، نيازمان به کنترل آن کمتر می شود.


اُرد بزرگ : میان اشک مرد و زن  بازه (فاصله)  از آسمان است تا زمین .


مجله سبز :اگر قرار است قانونی برای شاد بودن داشته باشید، بگذارید این باشد: برای شاد بودن من لازم نیست حتما چیزی در زندگی ام رخ دهد. من شادم برای این که زنده ام! زندگی موهبتی است که به من داده شده و من از آن لذت می برم."


اُرد بزرگ : آهنگ دلپذیر ، ریتم و آوای زندگی است.


نیچه : آرامترین کلماتند که طوفانی را با خود به همراه می آورند . افکاری که با پای کبوتران پیش می آیند جهان را مسخر می سازند .


ماكلوم اس فوربس : اگر شغلي داري كه هيچ سختي در آن نيست پس بدان كه اصلاً شغل نداري.


ارد بزرگ : آدمهای توانمند  در خواب نیز ، رهسپار  پیشرفتند .


مالرب : در دنیا تنها دو چیز زیباست ، زن و گل .


مارکوس گداویر : سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم.


اُرد بزرگ : مردانی که بیشتر از هنجار و داشته های (حقوق ) زنان پشتیبانی می کنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند .


کولتون : بیشتر بدبختی های ما قابل تحمل تر از تفسیرهایی است که دوستانمان دربارۀ آنها می کنند .


اُرد بزرگ : میهمانی های فراوان از ارزش آدمی می کاهد ، مگر دیدار پدر و مادر .


فردوسی خردمند :  جز مرگ را ، هیچ کسی از مادر نزاد .


جبران خلیل جبران : اگر بکوشی و در پی نصیبی حتی برای خود باشی بدان که صالحی .


کولتون : در میان ملکات ذهنی ، حافظه بیش از همه می شکفد و پیش از همه می میرد .


اُرد بزرگ : میان گام نخست و آرمان بازه ای ( فاصله ای ) نیست ، آنچه داریم  اندازه نبروی کنونی ماست .


مارک اورل: خوشبختی میان خانه ی شماست، بیهوده آن را در میان باغ دیگران می جویید.


اُرد بزرگ : آدمیان خردمند در میان بزم ها نیستند . آنها هر دم به آرمانی بزرگتر می اندیشند  و برای رسیدن به آن  در حال پیکارند .


موسسه : زندگی خواب است و عشق رؤیای آن .


ماكلولم فوربس : مفيدترين وسيله يك دفتر كار، سبد دورريختني‌هاست


اُرد بزرگ : مادر و پدر ، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند .


موزارت : بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند . توانگران از دوستی چیزی نمی دانند .


مارك مك كورميك : از  گفتن نمي‌دانم نهراس


اُرد بزرگ : رایزنی ( مشاوری) که کار ، اجرایی می کند ، قابل اعتماد نیست .


مسعود فرزاد : معتقدم که پس از گرسنگی و چه بسا پیش از آن ، تنهایی بزرگترین مسئلۀ بشر است .


فردوسی خردمند :  خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست .


کنکور : گناه افشا شدن یک راز به گردن کسی است که اولین بار ان را به دیگری سپرده است .


اُرد بزرگ : مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند ،  به اشک به دنبالش خواهد دوید .


کنکور : بله ، در هر چهار یا پانصد سال یکبار ، وحشیگری برای جامعۀ بشری از جملۀ واجبات است ، در غیر این صورت دنیا از فرط تمدن خواهد ترکید .


میلتون : حقیقت سرچشمه ایست که علی الدوام جاریست و سرزمین افکار را سیراب می کند و هیچوقت بر نمی گردد ، زیرا اگر آب چشمه به عقب برگردد مردابی کثیف می شود .


ارد بزرگ : میوه کشتن ، کشته شدن است .


ميوست : تنها با اشخاص موافق معاشرت كنيم,چرا كه كسي به مخالف احتياج ندارد.


اُرد بزرگ : ارزش نگاه دوست را وقتی درک می کنی که در دل دیوارهای دشمن باشی .


مادام داستال : پیوسته باید مواظب سه چیز باشیم . وقتی تنها هستیم مواظب افکار خود ، وقتی با خانواده هستیم مراقب اخلاق خود و وقتی که در جامعه می باشیم مواظب زبان خود .


کوندیلاک : اگر می خواهید صلح را حفظ کنید با داشتن برتری و مزایا حاضر به پیکار باشید این نکته در کتابهای بسیاری به کار رفته ولی در عمل هنوز ناشناخته و مجهول است.


اُرد بزرگ :  زندگی آدم برسان گردش فصل هاست هر بخش زیبایی های خود را دارد .


فردوسی خردمند :  کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است .


كنراد هيلتون : اشخاص موفق از عمل باز نمي ايستند. اشتباه مي كنند، اما دست نمي كشند.


مونتسكيو : آبادي يك كشور ار روي نسبت آزاديش سنجيده ميشود نه از روي حاصلخيزيش.


اُرد بزرگ : مستمند کسی است ، که دشواری و سختی ندیده باشد .


کانت : اگر از انسان آرزو و خواب گرفته شود ، بیچاره ترین موجود روی زمین است.


مال اشربر: اگر کمتر به غیر ممکن عقیده مند باشیم خیلی کارها خواهیم کرد.


اُرد بزرگ : میندیش که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند .


رلف والدو اوسن: خاموش باشیم، زیرا آنگاه است که صدای نجوای خدا را خواهیم شنید.


مونت نین: تنبیه در هنگام خشم ، اصلاح نیست بلکه انتقام است .


اُرد بزرگ : میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز باقی خواهد ماند .


کولین مک کارتی  :تا از قلب دشواریها گذر نکنی هرگز توان و قدرت نیابی.


مونت نین: گر زنان رسوم و قوانین جامعه را زیر پا می گذارند چندان هم گناهکار نیستند ، زیرا که این قوانین را مردان نوشته اند .


فردوسی خردمند :  دیوان که فرمانروا و دست دراز شدند سخن از نیکی را هم  باید مانند راز گفت .


اُرد بزرگ : نگاه آدمهای کوچک ، چه زود پر می شود و لبریز .


سعدی: مردی نه اینستکه حمله آورد ، بلکه مردی آنستکه در وقت خشم خود را بر جای بدارد و پای از حد انصاف بیرون ننهد .


كرستوفر مورلي :كاميابي تنها در اين است كه بتواني زندگي را به شبوه خود سپري كني.

...
نویسنده : مهسا بازدید : 14 تاريخ : شنبه 13 ساعت: :