سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 10

ساخت وبلاگ
چکیده : ارد بزرگ : نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان خون خواهی از تبار او نیز باشد . فرد... با عنوان : سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 10 بخوانید :

ارد بزرگ : نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان خون خواهی  از تبار او نیز باشد .


فردریش  نیچه :جرم اين است که ندانيم زندگی خيلی ساده تر از اينهاست که ما فکر مي کنيم .


کیم وو چونگ : شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.


اُرد بزرگ : ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند .


سعدی : به گرسنگی مردن بهتر که نان فرو مایگان خوردن .


اُرد بزرگ : نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد .


سعدی : دشمن چون از همه حیلتی فرو ماند سلسلۀ دوستی بجنباند . پس آنگه به دوستی کارها کند که هیچ دشمنی نتواند .


ارد بزرگ : فرآیند اداره آدمیان همواره رو به فربه شدن است ایدر داشتن هنجار اساسی (قانون اساسی) که بروز نشود خود دریایی از خواسته های گوناگون پدید می آورد که در واپسین روز نابودی و ویرانگری بهمراه دارد .


فردوسی خردمند :  بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است .


کریستوفرمورلی : موفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانید.


اُرد بزرگ : نادان همیشه در بند آز و فزون خواهی خویش است .


 کوروش : جامعه وجود ندارد جوامع وجود دارد .


اُرد بزرگ : نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است و سپس تاراج دارایی آنها .


کولستون : بعضی صلیب را روی گور خود می گذارند و برخی آنرا لنگر کشتی می سازند .


ارد بزرگ : نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است .


استائل : مبارزه است که قدرت می آورد نه استراحت.


اُرد بزرگ : نادانی ، خودخواهی به بار می آورد .


امیل زولا : بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند .


اُرد بزرگ : نیکی برآیند خرد است ، در دل و روان آدمی .


فردوسی خردمند :  آنگاه که هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود .


سعدی: اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی از این که چرا گفتم.


ارد بزرگ : ارزیابی ( نقد) بی کینه ، پاداشی است که ارزش آن را باید دانست .


آنتونیو ماچادو  : ای سالک ، یکی یکی ، قدم به قدم . راهی نیست . راه با پیمودن پدید می آید . با پیمودن است که راه را می سازی ، و اگر واپس بنگری ، هر آن چه میبینی ، فقط رد گام هایی است که روزی پاهایت دوباره آنها را می پیماید . ای سالک ، راهی نیست ، راه با پیمودن پدید می آید .


اُرد بزرگ : نرمدلی و نرم خویی  از آدمیست ، و مطلق بودن و سختسری منش اهرمن.


کونته ورسیه: مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند.


اُرد بزرگ : ناموری بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد .


اپیکتت : رلهایی که در صحنۀ زندگی به عهدۀ ما واگذار شده است به انتخاب و اختیار ما نبوده و تنها وظیفۀ ما این است که آنها را به خوبی بازی کنیم .


اُرد بزرگ : نیرنگ پیران بدنهاد ، تنها با مرگ به پایان می رسد .


علی شریعتی : برای کوبیدن یک حقیقت ، خوب به آن حمله مکن ، بد از آن دفاع کن.


ارد بزرگ : نمی توان امید داشت ، که آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند.

 
آندره تواید : سعادت مثل پروانه ایست که روی برگهای گل به خواب رفته باشد . به مجرد اینکه نزدیکش بروی بالهای خود را باز کرده و در فضا پرواز می کند .


فردوسی خردمند :  فرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید .


اُرد بزرگ : نگاه زمینیان ،  تهی است از روشنای آسمانیان .


اج - جی - ولز : نگذاریم تقویم وساعت ، این حقیقت را یادمان ببرد که لحظه لحظه زندگی ، یک معجزه است و در پس آن ، حقیقتی .


اُرد بزرگ : نکات سخت هم اساسی ساده دارند .


اُرد بزرگ : نماز آسمانی عشق ، ترتیبی ندارد چرا که با نخستین سر بر خاک گذاردن ، دیگر برخواستنی بدنبال نیست .


عبيد زاكاني : بركت عمر را در روشنايي چشم و فرح دل را در مشاهده نيكوان دانيد .


اُرد بزرگ : وزن یک تهمت ، سنگین تر از هزار هزار دشنام است .


الکساندر چيس : برای انسان تيره بخت، مرگ تخفيف در مجازات زندان زندگی است.


ارد بزرگ : هیچ ستاره کوچکی از بدکاران و بدگوهران ، در پیشینه کهن باقی نیست .


علی شریعتی : خـدايا تـو چگونه زيـسـتـن را به مـن بـياموز مـن خـود چگونه مُـردن را خـواهـم آموخـت


ارد بزرگ : هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست بایسته های (وظایف) خویش بترس .


فردوسی خردمند :  ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید .


گابريل گارسيا مارکز: دوستت دارم ؛ نه به خاطر شخصيت تو ؛ بلکه به خاطر شخصيتي که در هنگام با تو بودن پيدا مي کنم .

 

...
نویسنده : مهسا بازدید : 21 تاريخ : شنبه 13 ساعت: :